Gebruiksvoorwaarden stayinc.nl

Het is niet toegestaan om teksten, foto’s of plaatjes van deze website te kopiëren voor commercieel gebruik. Dat betekent dus dat u bijvoorbeeld geen informatie mag overnemen op uw eigen website, en dat u geen foto’s mag gebruiken voor een advertentie of folder. Dat mag alleen als u onze schriftelijke toestemming heeft.