Brabantiapark

Fase 3, Brabantiapark, is de laatste nieuwbouwfase van het Brabantiaterrein in Waalre.Er is voor het Brabantiapark een gebiedsvisie opgesteld, die door de gemeenteraad is goedgekeurd. Hierin staan de eerste uitgangspunten voor de nieuwbouwplannen. Samen met de gemeente en omwonenden willen we deze gebiedsvisie verder invullen. Uiteindelijk vormen we met deze klankbordgroep een stedenbouwkundig en landschappelijk plan waar we met z’n allen achter staan. Dit vormt de basis voor het verder uitwerken van de nieuwbouwplannen.